Ηλίας Χατζής

Λογιστικό & φοροτεχνικό γραφείο

Το γραφείο μας

Το Λογιστικό - Φοροτεχνικό μας γραφείο λειτουργεί από το 1981, κρατώ­ντας μία υπεύθυνη και σοβαρή στάση απέναντι στους συνεργάτες του. Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να καθοδηγήσουμε κάθε φορο­λογούμενο, είτε πρόκειται για ιδιώτη, ελεύθερο επαγγελματία ή επιχείριση και να τον βοηθήσουμε στη διεκπεραίωση των φορολογικών του υποχρεώσεων.

Με συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, στοχεύουμε στην αποτελεσματι­κή ικανοποίηση των αναγκών σας και στη δημιουργία μίας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Ιδιαίτερα σήμερα, λόγω των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων και προ­κλήσεων της αγοράς, καθίσταται απαραίτητη η επιλογή του κατάλληλου συ­νεργάτη που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας.

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη. Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε θέματος ή προβλήματος που σας απασχολεί, είτε πρόκειται για μια απλή φορολογική δήλωση είτε για την κατάρτιση ολοκληρωμένων λύσεων για την επιχείρησή σας.

Λογιστικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την οργάνωση και την επίβλεψη των λογιστικών σας βιβλίων ή του λογιστηρίου της επιχείρησής σας. Είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύσουμε σε ό,τι αφορά τις γραφειοκρατικές εργασίες και συναλλαγές με το Δημόσιο, τη σύσταση και τις μετατροπές / συγχω­νεύσεις / απορροφήσεις εταιρειών, τη μηχανο­γραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων, καθώς και τον έλεγχο των δαπανών.

Φοροτεχνικά

Η εμπειρία και η υπευθυνότητα μας, εγγυώνται τη άμεση επίλυση των φορολογικών θεμάτων κάθε είδους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προ­θεσμίες και διατάξεις. Φροντίζουμε τη σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων αλλά και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων. Ακόμη σας συμβου­λεύουμε για την κάλυψη τεκμηρίων.

Εργατικά

Μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για κάθε εί­δους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως μι­σθοδοσία, προσλήψεις / διακοπές εργασίας / αποζημιώσεις απολύσεων, συμβάσεις και απο­δείξεις αποδοχών εργαζομένων.

Ιδιώτες

Είτε πρόκειται για θέμα φορολογικών δηλώσεων, τεκμηρίων, γονικών παρο­χών, εργατικών θεμάτων ή οτιδήποτε άλλο εφάπτεται στις υπηρεσίες μας, κάθε ιδιώτης μπορεί να βρει λύση σε όλα τα θέματα λογιστικής φύσεως που τον αφορούν.

 • Διευθέτηση φορολογικών θεμάτων παρελθόντων ετών
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3
 • Φορολογία ακίνητης περιουσίας Ε0
 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών ακινήτων
 • Υπολογισμός τεκμηρίων
 • Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ.
 • Μισθοδοσία ιδιωτών για κατ'οίκον απασχόληση
 • Κληρονομιές, γονικές παροχές και μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Συνταξιοδοτικά θέματα
 • Συμβουλευτική υποστήριξη

Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 • Επίλυση εκκρεμών υποθέσεων παρελθόντων ετών
 • Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
 • Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων
 • Μισθοδοσία – ΙΚΑ
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε Δ.Ο.Υ.
 • Φορολογική αναμόρφωση
 • Νομική υποστήριξη με συνεργάτες του γραφείου μας

Στο γραφείο μας, κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να βρει το συνερ­γάτη του, σε όλα τα θέματα λογιστικής φύσεως που τον αφορούν. Αναλυτικά μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για:

Εταιρείες

Το γραφείο μας, διαθέτοντας βαθιά γνώση του εταιρικού περιβάλλοντος, μπορεί να βρει υπεύθυνες και αποτελεσματικές λύσεις, σε όλα τα εξειδικευ­μένα φορολογικά θέματα, που αφορούν την κάθε εταιρεία, επιτυγχάνοντας απόλυτη ασφάλεια, τηρώντας συγχρόνως ηλεκτρονικό και χειρόγραφο αρ­χείο.

 • Φορολογική, φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη
 • Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Μισθοδοσία
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Καταστατικά εταιρειών και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιρειών
 • Εργασίες μετατροπής και συγχώνευσης εταιρειών

Νέα

Επικοινωνία

* Υποχρεωτικά πεδία
 • Λ. Δεκελείας 183 & Κυπρ. Αγωνιστών 2, 14342, Ν. Φιλαδέλφεια
 • 210 2512 548
 • 6934 421 421
 • 210 2514 075
 • info@taxmind.gr
 • Facebook