Χαρακτηρηστικά λογιστή

Λόγω των γρήγορων ρυθμών και των συνεχών αλλαγών της σημερινής εποχής, κάθε επαγγελματίας έχει ανάγκη να μπορεί να βασιστεί στον λογιστή του για να έχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση πάνω σε όλα τα οικονομικά και φορολογικά ζητήματα που τον απασχολούν. Γι’ αυτό και ο καθένας, θα πρέπει να αναζητήσει στο λογιστή του ορισμένα χαρακτηριστικά που θα του εξασφαλίσουν μια ομαλή και ευχάριστη συνεργασία. Τα βασικότερα από αυτά είναι :

Η άμεση επικοινωνία με όλους τους δυνατούς τρόπους

Ο λογιστής θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος και να διαθέτει όλα τα σύγχρονα μέσα, ώστε ο επιχειρηματίας να μπορεί να τον βρει μέσω τηλεφώνου, μηνύματος, email, fax ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα εξυπηρετούσε τον ίδιο. Υπό αυτή την προϋπόθεση, η επικοινωνία μεταξύ των δύο δεν θα αποτελεί εμπόδιο και ο λογιστής θα μπορεί άμεσα να βοηθήσει τον επιχειρηματία δίνοντας λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτημα.

Η σημασία στην λεπτομέρεια των αριθμών

Δεδομένου ότι πολλές φορές οι αριθμοί έρχονται σε αντίθεση με την εντύπωση που έχει κάθε επαγγελματίας για τη δουλειά του, ο λογιστής οφείλει να του εξηγεί τί λένε οι αριθμοί αυτοί. Θα πρέπει να τον τροφοδοτεί συνεχώς με συγκριτικά οικονομικά στοιχεία, εξασφαλίζοντας έτσι το συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα του αντικειμένου εργασίας του επαγγελματία.

Η ενημέρωση του επαγγελματία για τις υποχρεώσεις του

Είναι απαραίτητο κάθε επαγγελματίας να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, δηλαδή το τί και πότε πρέπει να πληρώσει. Ο λογιστής είναι υπεύθυνος να τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις αυτές συνεχώς. Σε αυτό βοηθούν και οι τεχνολογικές γνώσεις που θα πρέπει να έχει ένας λογιστής, αφού χάρη σε αυτές, είναι σε θέση να προτείνει μία λύση απλή που διευκολύνει τον επαγγελματία, ελαχιστοποιώντας τα περιθώρια λάθους.

Ο διαχωρισμός μεταξύ λογιστή - συνεργάτη και λογιστή που απλώς παρέχει φοροτεχνική υποστήριξη

Τόσο η πρώτη, όσο και η δεύτερη κατηγορία λογιστών, γνωρίζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να βοηθήσουν τον επαγγελματία με κάθε είδους φορολογικό ή φοροτεχνικό ζήτημα που τον απασχολεί. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο ότι ο λογιστής ­ συνεργάτης, βρίσκεται πιο κοντά στον επαγγελματία. Δεν αρκείται στην απλή τήρηση των βιβλίων ή στην επίβλεψη του λογιστηρίου, αλλά είναι πρόθυμος να βοηθήσει και σε περαιτέρω ζητήματα, όπως η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, η αναζήτηση δανείου καθώς και νέων πιθανών μορφών χρηματοδότησης.