Υποχρεώσεις επιχειρηματία

Κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να γνωρίζει το είδος και το μέγεθος των υποχρεώσεών του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της επιχείρησης και να μπορεί να προϋπολογίσει τα κόστη του.

Θα πρέπει κάθε φορά να ενημερώνεται για τις εκάστοτε αλλαγές από τους συνεργάτες του και πιο συγκεκριμένα από το λογιστή του. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με τη χρονική περίοδο στην οποία απευθύνονται σε μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες σταθερές υποχρεώσεις. Πιο αναλυτικά λοιπόν έχουμε:

Μηνιαίες Υποχρεώσεις

Τριμηνιαίες Υποχρεώσεις

Ετήσιες Υποχρεώσεις

Ωστόσο, υπάρχουν και οι έκτακτες υποχρεώσεις που δεν αφορούν σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τέτοιες Έκτακτες Υποχρεώσεις είναι:

Έγγραφα Πρόσληψης - Αποχώρησης - Καταγγελίας Σύμβασης ΟΑΕΔ & Επιθεώρηση Εργασίας